ไฟเบอร์เลเซอร์คัทติ้งน๊อซเซิล

///ไฟเบอร์เลเซอร์คัทติ้งน๊อซเซิล

ไฟเบอร์เลเซอร์คัทติ้งน๊อซเซิล

2019-11-30T02:39:38+00:00

การแนะนำสินค้า โครงสร้างและรูปแบบของน๊อซเซิลมีความสัมพันธ์กับการไหลของก๊าซและขนาดของก๊าซเสริมในการตัดด้วยเลเซอร์ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้น๊อซเซิลชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ก๊าซไหลวนสามารถ [...]

ติดต่อเรา