ในวันที่ 19 สิงหาคม 2016 บริษัท GLORYSTAR เลเซอร์เทคโนโลยี เมื่องตงกวน จำกัดได้เข้าร่วมในนิทรรศการเครื่องมือเครื่องจักรนานาชาติเจิ้งโจวครั้งที่สิบสองนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเจิ้งโจวในวันที่ 19-21 สิงหาคม แบบจำลองที่เข้าร่วมของเราแบ่งออกเป็นสี่ประเภท หกแบบ

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ GS-3015CE ทีีมีคุ้มครองเต็มคัพเวอร์ มีความเร็วสูงและแท่นแลกเปลี่ยน

GS-3015G เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบบแผ่นและท่อ

GLB-10032 เครื่องพับอCNC 

GS-400-4D เครื่องเชื่อมสี่แกน

GS-400-1F เครื่องมือเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

FOL-20 เครื่องมากกิ๋งด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัด, เครื่องมากกิ๋ง, เครื่องเชื่อมและตัวอย่างที่ทำโดยพวกเขาได้รับการแสดงให้เห็นว่า ในขณะเดียวกันเราได้มอบของขวัญมากมายให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากที่เข้าเยี่ยมชม บริษัทของเรามีลูกค้าหลายคนทำการสั่งซื้อตรงจุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนที่เพียงพอกับ บริษัท