สามารถใช้ในอุตสาหกรรม

15 เครื่องครัว
ยืนแสดง
งานเหล็ก
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
การแบ่งปัน, การกดเบรก, การเจาะที่เกี่ยวข้อง
ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ, แว่นตา, ฯลฯ
เครื่องใช้
อะไหล่รถยนต์
อุตสาหกรรมหนัก
อุปกรณ์ยานอวกาศ
น้ำมันและก๊าซ
เครื่องประดับ
ลิฟต์
ตู้แชสซี
การแปรรูปโลหะแผ่น
เครื่องจักรกลอาหาร

อ้างฟรี

กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อติดต่อ

ที่อยู่

เมื่องตงกวน เมื่องเซินเจิ้น เมื่องเซี้ยงไฮ้

เบอร์ติดต่อ

+86-769-2168-2791

อีเมล

ที่อยู่

เมื่องตงกวน เมื่องเซินเจิ้น เมื่องเซี้ยงไฮ้

เบอร์ติดต่อ

+86-769-2168-2791

อีเมล